Vcard
Choose your best plan

Pricing

Basic

Free /For Lifetime

Good for Individuals

 • 1 vCards
 • 3 Dịch vụ / Sản phẩm
 • 3 Phòng trưng bày
 • 5 Tính năng thẻ
 • 1 Thanh toán được liệt kê
 • Liên kết được Cá nhân hóa
 • Ẩn thương hiệu
 • Whatsapp Store
 • Setup
 • Hỗ trợ miễn phí

Professional

$ 1.99 /Hàng tháng

Good for Professionals

 • 10 vCards
 • 10 Dịch vụ / Sản phẩm
 • 10 Phòng trưng bày
 • 10 Tính năng thẻ
 • 3 Thanh toán được liệt kê
 • Liên kết được Cá nhân hóa
 • Ẩn thương hiệu
 • Whatsapp Store
 • Setup
 • Hỗ trợ miễn phí

Business

$ 3.99 /Hàng tháng

Good for Business

 • 75 vCards
 • Unlimited Dịch vụ / Sản phẩm
 • Unlimited Phòng trưng bày
 • Unlimited Tính năng thẻ
 • 10 Thanh toán được liệt kê
 • Liên kết được Cá nhân hóa
 • Ẩn thương hiệu
 • Whatsapp Store
 • Setup
 • Hỗ trợ miễn phí

Enterprise

If you need more business card with all the features of business plan, then contact us

Contact US